2017 දී සිගරට් සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ සංගමය සිගරට් රෙගුලාසිවලට විරුද්ධ වීම

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

"සිගරට්" සිල්ලර වෙළඳාමට අදාළ නව රෙගුලාසි හඳුන්වා දීමට 2017 වසරේ දී සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න විසින් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී . තනි සිගරට් අලෙවිය විකිණීම තහනම් කිරීම සහ ළමුන් සහ තරුණයින් නිතර ගැවසෙන ඕනෑම ස්ථානයක සිට මීටර් 500 ක් ඇතුළත සිගරට් අලෙවිය තහනම් කිරීම එම යෝජනාවන් විය.[1]

රූපය 1: ඩේලි මිරර් පුවත්පතෙහි පළ වූ ප්‍රවෘත්ති ලිපිය [2]

මුදල් අමාත්‍යවරයාට විරුද්ධත්වය පෑම

“සිගරට් සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ සංගමය (TRA)” විසින් එවකට “අලුතින් පත් කරන ලද” මුදල් අමාත්‍වරයා වූ මංගල සමරවීර හමුවී යෝජිත සංශෝධනවලට විරුද්ධ වූ බවට ජාතික පුවත්පතක් වන ඩේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කළේය (රූපය 1). එහි වාර්තා වූ ප්‍රධාන තර්කය වූයේ සිගරට් මිල ඉහළ යාම ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරවලට ඍණාත්මක ව බලපෑමයි.

  • සිගරට් වල මිල “සාධාරණ මට්ටමක” පවත්වා ගෙන යාම
  • තනි සිගරට් අලෙවිය තහනම ක්‍රියාත්මක නොකිරීම
  • ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරවලට බලපෑ හැකි රෙගුලාසි හඳුන්වා නොදීම

යන කරුණු ඔවුන් අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටි බව තව දුරටත් එම ලිපියේ සඳහන් විය.[2]

කෙසේ වෙතත්, අමාත්‍යවරයා හමුවීමට ගිය සංගමයේ සාමාජිකයින්ගේ නම් හෝ තනතුරු කිසිවක් එම ලිපියේ සඳහන් නොවීය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයාට විරුද්ධත්වය පෑම

රූපය 2: ඩේලි එෆ්ටී පුවත්පතෙහි පළ වූ ප්‍රවෘත්ති ලිපිය [3]

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් අලුතින් යෝජිත දුම්කොළ ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත් කළ බව එදිනම ඩේලි එෆ්ටී පුවත්පතෙහි පළ වූ ලිපියක වාර්තා විය (රූපය 2). දුම්කොළ නියාමනය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ශක්‍යතාව සහ එහි ප්‍රතිඵල සමාලෝචනය කිරීමේ කැබිනට් යෝජනාවට පෙර මෙම කමිටුව කටයුතු කළේය.[3] 2017 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට මෙම කමිටු සාමාජිකයින්ගේ නම් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොතිබුණි.

අවස්ථාව

ඉහත සඳහන් පුවත්පත් ලිපි දෙකම 2017 ලෝක දුම්කොළ විරෝධී දිනයට පෙර දින (2017 මැයි 30) පළ කරන ලද අතර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ප්‍රදානය කරන ලෝක දුම්කොළ විරෝධී දින සම්මානය එම වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයාට ප්‍රදානය කරන ලදී.[4]

Tobacco Unmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

  1. Daily Mirror. Sale of Loose Fags will be Banned - Rajitha, 09 March 2017, assessed 01 Dec 2017
  2. 2.0 2.1 Daily Mirror. [1], 30 May 2017
  3. 3.0 3.1 [2], 30 May 2017, accessed 01 Dec 2017
  4. President’s Media Division. Sri Lanka receives World No Tobacco Day Award for third time, PMD News, 23 November 2017, accessed January 2018