ස්ටැන්ලි වනිගසේකර

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

ලංකා දුම්කොළ සමාගමෙහි පළමු හා එකම (2017 වන විට) ශ්‍රී ලාංකික විධායක සභාපතිවරයා ස්ටැන්ලි වනිගසේකර විය. එම සමාගමෙහි නිලධාරීන්ට අනුව, සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආයෝජන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම ඔහුගේ පදවියෙන් සනිටුහන් කරන ලදී.[1][2] ස්ටැන්ලි වනිගසේකර කටුගස්තෝට ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කිරීමෙන් පසු එංගලන්තයේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිමට සුදුසුකම් ලැබීය. ඉන් පසු එක්සත් රාජධානියේ ඔහුගේ අනිවාර්ය සේවය අවසන් කිරීමෙන් පසුව ඔහුව ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) විසින් ගණකාධිකාරීවරයෙකු ලෙස රැකියවට බඳවා ගත් අතර, එම තනතුර භාර ගැනීම සඳහා ඔහු සහ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ට නැවත ශ්‍රී ලංකාවට යාමට අනුග්‍රහය දැක්විය.[3]

දුම්කොළ කර්මාන්තයේ රැකියා ඉතිහාසය

1970 වසරේ දී සභාපති ධුරයට පත්වීමට පෙර ස්ටැන්ලි වනිගසේකර ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළේය. 1977 වසරේ දී විශ්‍රාම යන තෙක් ඔහු වසර 7 ක් ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ විධායක සභාපතිවරයා ලෙස සේවය කළේය.[3]

ඉරිදා පුවත්පතක ව්‍යාපාරික අංශය සඳහා ඔහුගේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවට අනුව, ඔහුගේ සභාපතිවරයා ලෙස ධූර කාලයේ පළමු වසර දෙක තුළ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග 78 ක් ජය ගෙන ඇත. ඔහුට අනුව, ලංකා දුම්කොළ සමාගම විසින් රැකියාවෙන් ඉවත් කරන බවට තර්ජනය කළ අතර එය ඔවුන් වැඩ වර්ජනය අත්හැර දමා සමාගම විසින් ලබා දුන් කොන්දේසි මත නැවත සේවයට පැමිණීමට හේතු විය.[3]

ඔහුගේ ධූර කාලය තුළ දී සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක රජය විසින් ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) ජනසතු කිරීමට උත්සාහ ගත් අතර එය අසාර්ථක විය.[3] මාධ්‍ය වාර්තාවලට අනුව,ඒ ඔහු අග්‍රාමාත්‍ය සිරිමාවෝ සහ ප්‍රධාන පෙළේ දේශපාලනඥයින් වන එන්. එම්. පෙරේරා සහ හෙක්ටර් කොබ්බෙකඩුව සමඟ සමීප සම්බන්ධතා පැවැත් වූ නිසාය.[2]

ඉහත මාධ්‍ය සම්මුඛ සාකච්ඡාවට අනුව, ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ පහත සඳහන් ආයතනික සමාජ වගකීම් (CSR) ව්‍යාපෘති ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ ආරම්භ කරන ලදී.[3]

  • මහියංගන ජනපදකරණ යෝජනා ක්‍රමය
  • උක් වගා ව්‍යාපෘතිය
  • සෝයා බෝංචි වගා ව්‍යාපෘතිය

සමගාමීව රාජ්‍ය ආයතනවල දරන ලද තනතුරු

2017 මැයි වන විට කිසිවක් වාර්තා වී නොමැත.

දුම්කොළ කර්මාන්තයේ රැකියාවට පෙර හෝ පසු රාජ්‍ය ආයතනවල දරන ලද තනතුරු

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන රජය කාලය තුළ දී වනිගසේකර රාජ්‍ය පුවත්පත් ප්‍රකාශක වන ඇසෝසියේටඩ් නිවුස්පේපර්ස් ඔෆ් සිලෝන් ලිමිටඩ් (ලේක් හවුස්) හි මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස සේවය කළේය.[2]

වෙනත් (රාජ්‍ය නොවන) ආයතනවල දරන ලද තනතුරු

ස්ටැන්ලි වනිගසේකර තනතුරු දැරූ වෙනත් ආයතන පහත පරිදි වේ.

Tobacco Unmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

  1. DailyFT. CTC: Down memory lane, 11 August 2012, accessed May 2017
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Sunday Island Online. Stanley Wanigasekera new chairman of Central Finance, 27 August 2006, accessed May 2017
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 R Ladduwahetty. ‘Sirimavo Govt, tried utmost to nationalise Ceylon Tobacco’, 20 December 2012, accessed May 2017