ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකෙන් එකක් වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය (UNP) නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනඥයෙකි. වෘත්තියෙන් නීතිඥයෙකු වන ඔහු ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූයේ 1989 වසරේ දී ය.[1] 1948 දී උපත ලැබූ ඔහු කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයෙන් හා ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලබා ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයට ඇතුළත් විය.[1][2]

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලට දියණියන් දෙදෙනෙකු සහ එක් පුතෙකු සිටී. පවුලේ දෙවැන්නා වන චාමි කිරිඇල්ල, වෘත්තියෙන් නීතිඥවරියක වන අතර ජෝන් කීල්ස් සමූහ ව්‍යාපාරයෙහි (JKH) වසර අටක් සේවය කර ඇත.[3] ඇය අමාත්‍ය කිරිඇල්ලගේ ලේකම්වරියද වූ අතර ඇය සතු කැන්ඩි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ලිමිටඩ් නම් පෞද්ගලික සමාගමක් හරහා 2017 වසරේ දී මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ රජයේ කොන්ත්‍රාත්තු ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇයට චෝදනා එල්ල විය.[4][5][6]

රූපය 1: ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල[7]

දරන ලද දේශපාලනික තනතුරු

 • සභානායක - 2015 ජනවාරි සිට 2019 දෙසැම්බර් දක්වා (පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම වගකීම කර ගත් කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු විසින් දරනු ලබන පාර්ලිමේන්තුවේ තනතුරකි)[8]
 • රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, මහනුවර උරුමය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය - 2018 පෙබරවාරි සිට 2019 නොවැම්බර් දක්වා[9]
 • උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය - 2015 ඔක්තෝබර් සිට 2018 පෙබරවාරි දක්වා[10][11]
 • වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය - 2015 ජනවාරි සිට 2015 අගෝස්තු දක්වා[12]
 • සංචාරක හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය - 2001 දෙසැම්බර් සිට 2002 දක්වා[13]

දුම්කොළ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලයේ අතුරු කමිටුවට ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු පත් කිරීම

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සංචාරක හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස එවකට ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ විධායක අධ්‍යක්ෂක විජය මලලසේකර, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ (BCCSL) අතුරු කමිටුවට පත් කළේය.[14][15][16] බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කොළ සමාගම (BAT) අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) ශ්‍රී ලංකාවේ සිගරට් නිෂ්පාදනයේ හා අලෙවියේ ඒකාධිකාරය දරයි.

විජය මලලසේකර ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට පත්වන අවස්ථාව වන විට ඔහු ලංකා දුම්කොළ සමාගමෙහි වසර 28 ක් සේවය කර තිබුණි. ඔහු 1973 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ලංකා දුම්කොළ සමාගම හා සම්බන්ධ ව තිබූ අතර 1995 ජනවාරි මාසයේදී ඔහුව විධායක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස පත් කරන ලදී. 2005 අගෝස්තු සිට 2012 වසරේ දී විශ්‍රාම යන තෙක් ඔහු විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස සේවය කළේය.[17][18][19][20][21]

රූපය 2: ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට දුම්කොළ සමාගමේ සේවකයින් පත් කිරීම පිළිබඳව මාධ්‍ය විසින් වාර්තා කිරීම[22]

Tobacco Unmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

 1. 1.0 1.1 RWickrematunge.Speaks, Sunday Leader, 18 July 2018, Accessed June 2020
 2. Parliament of Sri Lanka.Hon. Lakshman Kiriella, M.P., Undated, Accessed June 2020
 3. S Maduwage.Herat – A bright mind in the legal sphere, Lanka Woman, 8 June 2015, Accessed July 2020
 4. Sri Lanka Mirror.is accused of nepotism, 17 July 2020, Accessed July 2020
 5. Lanka Sun News.- තිස්මඩමාර්ගයකපාට්අතුරාසංවර්ධනකිරීමේඋත්සවයටසහභාගීවෙමින්, 6 November 2016, Accessed July 2020
 6. Sri Lanka.Sri Lanka: Kiriella’s High-speed Corruption, 12 July 2020, Accessed July 2020
 7. Lakshman Kiriella Face book page. [1], 18 April 2012, Accessed July 2020
 8. Parliament of Sri Lanka.Leaders of the House, 11 April 2011, Accessed June 2020
 9. Ministry of Small and Medium Business and Enterprise Development.of Public Enterprise and Kandy Development, 2018 July, Accessed June 2020
 10. Daily Mirror.New Cabinet, 4 September 2020, Accessed June 2020
 11. The Ceylon Today.The new Cabinet, 04 September 2020, Accessed June2020
 12. Daily Mirror.New Cabinet ministers sworn in, 12 January 2015, Accessed June 2020
 13. Current Affairs,Policy Research and Information Unit, Presidential Secretariat.New cabinet sworn in today, 19 October 2000, Accessed June 2020
 14. SObeyesekere.says time is right for cricket board elections, Sunday Observer, 13 April 2003, Accessed June 2020
 15. DWeerawansa.Cricket Board elections on June 6, Daily News, 1 May 2003, Accessed June 2020
 16. BBC Sports Online.intervenes in Sri Lankan crisis, 29 March 2001, Accessed June 2020
 17. Daily FT. of a long innings for Vijaya at CTC, 16 April 2012, Accessed June 2020
 18. Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2012, 2013, accessed July 2020
 19. Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2011, 2012, accessed July 2020
 20. Ceylon Tobacco Company. Annual Report 2010, 2011, accessed July 2020
 21. Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2008, 2009, accessed July 2020
 22. IOL. king takes over Sri Lankan cricket, 29 May 2001, Accessed July 2020