රවී කරුණානායක

From Tobacco Unmasked Sinhala
Jump to: navigation, search
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

වර්ෂ 1963 දී උපත ලැබූ රවී කරුණානායක, කොල්ලුපිටිය ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් සහ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයෙන් තම පාසල් අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කළේය.[1]ඔහු 1994 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකෙන් එකක් වන එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් (UNP) කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකි.[2]

රූපය 1: රවී කරුණානායක[3]

දරන ලද දේශපාලනික / රජයේ තනතුරු

 • විදුලිබල, බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය - 2018 දෙසැම්බර් සිට 2019 නොවැම්බර් දක්වා[4]
 • විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය - 2017 මැයි සිට 2017 අගෝස්තු දක්වා[5]
 • මුදල් අමාත්‍ය - 2015 සිට 2017 දක්වා[6]
 • වාණිජ හා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ කැබිනට් අමාත්‍ය -2001 සිට 2004 දක්වා[7]

දුම්කොළ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්

සමස්ත ලංකා සිගරට් දුම් උදුන් හිමි සංගමය හමුවීම

දුම්කොළ වගාව තුරන් කිරීමේ රජයේ සැලසුමට එරෙහිව බලපෑම් කිරීම සඳහා සමස්ත ලංකා සිගරට් දුම් උදුන් හිමි සංගමයේ සාමාජිකයින් පිරිසක් 2017 මාර්තු මාසයේදී රවී කරුණානායක හමුවිය..[8] වැඩි විස්තර සඳහා සමස්ත ලංකා සිගරට් දුම් උදුන් හිමි සංගමය පිටුවට පිවිසෙන්න.


රූපය 2: සමස්ත ලංකා සිගරට් දුම් උදුන් හිමි සංගමයේ සාමාජිකයින් මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක හමුවීම [8]

ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ හා මත්ද්‍රව්‍ය පාලනය සඳහා ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) වෙතින් ඩොලර් මිලියන 500 ක මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා යෝජනා කිරීම

2017 වසරේ අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේදී මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්යය සාධන බලකායට (PTFDP) අරමුදල් සැපයීම සඳහා ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) වෙතින් ඩොලර් මිලියන 500 ක “පරිත්‍යාගයක්” ලබා ගැනීමට අමාත්‍ය කරුණානායක යෝජනා කළේය. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් කළමනාකරණය කරන සහ ජනාධිපති අරමුදල් මඟින් මූල්‍ය ආධාර සපයන මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්යය සාධන බලකාය, ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ පාලනය කිරීමේ ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවෙකි. බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කොළ සමාගමේ (BAT) අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) ශ්‍රී ලංකාවේ සිගරට් නිෂ්පාදනය හා අලෙවියේ ඒකාධිකාරය දරයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ නීතිමය රාමුවෙහි (FCTC) 13 සහ 5.3 වගන්ති සෘජුවම උල්ලංඝනය කිරීමක් යැයි කියමින් මෙම යෝජනාව ප්‍රසිද්ධියේ විවේචනයට ලක් විය.[9][10] වැඩි විස්තර සඳහා FCTC 13: දුම්කොළ සම්බන්ධ දැන්වීම්කරණය, ප්‍රචාරණය ප්‍රවර්ධනය සහ අනුග්‍රාහකත්වයන් ලබා දීම පිටුවට පිවිසෙන්න .

Tobacco Unmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

 1. Sunday Observer.were made for each other', 09 March 2008, Accessed June 2020
 2. Parliament of Sri Lanka.Karunananyake Undated, Accessed April 2019
 3. Wikipedia. [1], 13 July 2019, Accessed August 2019
 4. Ministry of power energy and Business Development. [2], Undated, Accessed on April 2019
 5. Ministry of Foreign Affairs. [3] Undated, Accessed on April 2019
 6. Ministry of Finance. [4], Undated, Accessed on April 2019
 7. Wikiwand. Ravi Karunananayake Undated, Accessed on April 2019
 8. 8.0 8.1 DailyFT.All Ceylon Cigarette Tobacco Barn Owners take plight to Ravi K 31 March 2017, Accessed December 2018
 9. K. Hettiarachchi. Budget under fire for offer to CTC, The Sunday Times, 13 November 2016, Accessed on April 2019
 10. Department of Government Information. speech 2017 by Finance Minister Ravi Karunanayake, 11 November 2016, Accessed on April 2019