රමේෂ් නානායක්කාර

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

රමේෂ් නානායක්කාර, 2016 සැප්තැම්බර් මාසයේදී පැපුවා නිව්ගිනියාවේ බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කොළ සමාගමේ කර්මාන්තශාලා කළමනාකරු ලෙස ජාත්‍යන්තර පත්වීමක් ලැබෙන තෙක් ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ නිෂ්පාදන අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළේ ය (රූපය 1).[1][2]

රූපය 1: පැපුවා නිව්ගිනියාවට ලද රමේෂ් නානායක්කාරගේ පත්වීම ඩේලි එෆ්ටී පුවත්පත වාර්තා කිරීම

මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකු වන ඔහු, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ (ගෞරව) උපාධියක් ලබා ඇත.[1][2]

දුම්කොළ කර්මාන්තයේ රැකියා ඉතිහාසය

  • නිෂ්පාදන අංශ ප්‍රධානී (2013 - 2016)
  • සැපයුම් දාම සැලසුම් කිරීම, ප්‍රසම්පාදනය සහ ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු (2011 - 2013)

සමගාමීව රජයේ ආයතනවල දරන ලද තනතුරු

වාර්තා වී නොමැත

වෙනත් (රාජ්‍ය නොවන) ආයතනවල දරන ලද තනතුරු

ඔහු පාන වර්ග සහ කිරි ආහාර කර්මාන්ත ඇතුළු කර්මාන්ත කිහිපයකම සේවය කර ඇත.[1][2] වාර්තා වී ඇති තනතුරු වල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ.

  • භාරතී එයාර්ටෙල් පුද්ගලික සමාගම - ප්‍රධානී / මූලාශ්‍ර හා කොන්ත්‍රාත්තු (2009 - 2011)[1][2]
  • හොල්සිම් ලංකා ලිමිටඩ් - ප්‍රවර්ධන මෙහෙයුම් කළමනාකරු (2007 - 2009)[1][2]
  • කොකා කෝලා බෙවරේජස් ශ්‍රී ලංකා ලිමිටඩ් - ආයතන ඉංජිනේරු (2004 - 2007)[1][2]
  • නෙස්ලේ ලංකා සමාගම (තනතුර හා සේවා කාලය වාර්තා වී නොමැත)[1]

Tobacco Unmased සම්පත්

අදාළ සබැඳිය

මූලාශ්‍ර

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Daily Mirror (Sri Lanka). CTC reiterates commitment to efficiency improvement across BAT network, 6 September 2016, Press Reader, accessed February 2017
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Nanayakkara R. LinkedIn Profile, Undated, accessed February 2017