මංගල සමරවීර

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

Contents

පසුබිම

මංගල සමරවීර ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වන අතර 2010 වසරේ සිට ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂය (UNP) නියෝජනය කරයි. 2019 අගෝස්තු වන විට ඔහු ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුදල් අමාත්‍ය ධුරය දරයි . ඔහු 1988 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය (SLFP) නියෝජනය කරමින් දේශපාලනයට පිවිසියේය. [1][2]

රූපය 1: මංගල සමරවීර[3]

රජයේ දරන ලද තනතුරු

 • මුදල් අමාත්‍ය- 2019 පෙබරවාරි සිට මේ දක්වා[4]
 • මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය - 2018 දෙසැම්බර් - 2019 පෙබරවාරි[4]
 • මුදල් හා මාධ්‍ය අමාත්‍ය - 2017 මැයි - 2018 නොවැම්බර්[1]
 • විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය - 2015 ජනවාරි- 2017 මැයි සහ 2005 නොවැම්බර් - 2007 ජනවාරි[5]
 • වරාය හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය - 2004 අප්‍රේල් - 2005 නොවැම්බර්[6]
 • තොරතුරු හා මාධ්‍ය අමාත්‍ය - 2004 අප්‍රේල් - 2005 ජුනි[7]
 • අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - 2004 අප්‍රේල් - 2005 නොවැම්බර්[7]
 • පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ නායක - 2002 - 2004[7]
 • මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - 2001-2002[7]
 • නාගරික සංවර්ධන, ඉදිකිරීම් සහ මහජන උපයෝගිතා අමාත්‍ය - 2000 - 2001[7]
 • තැපැල් හා විදුලි සංදේශ අමාත්‍ය - 1994 - 2000[7]

දුම්කොළ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්

2019 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී සිගරට් සඳහා පනවා තිබූ බද්ද අඩු කිරීම

2019 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී මංගල සමරවීර විසින් දිග 67 mm සිට 72 mm දක්වා වූ සිගරට් මත පනවා තිබූ සුරාබදු බද්ද අඩු කරමින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරන ලදී. ඒ අනුව, දිග 67 mm සිට 72 mm දක්වා වූ සිගරට් 1000 ක් සඳහා පනවා ඇති සුරාබදු බද්ද රුපියල් 37,600 සිට රුපියල් 33,000 දක්වා අඩු කරන බව ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් විය. මෙය, එම කාණ්ඩයේ ම සිගරට් 1000 ක් සඳහා රුපියල් 23,000 සිට රුපියල් 37,600 දක්වා සුරාබදු බද්ද වැඩි කිරීමට 2019 ජූලි මාසයේදී ඔහු විසින්ම පනවන ලද නියෝගයෙන් පියවරක් පසුපසට ගැනීමකි.[8][9][10]

මංගල සමරවීර මුදල් අමාත්‍යවරයා ව සිටියදී සිගරට් සඳහා වූ සුරාබදු බද්ද

ඔහු මුදල් අමාත්‍ය ධුරය දැරූ කාලය තුළ සිගරට් සඳහා සුරාබදු බද්ද පිළිබඳ සාරාංශයක් පහත වගුවේ සඳහන් වේ.

දිනය ගැසට් අංකය 60 mm ට වඩා අඩු දිගැති සිගරට් 60 - 67 mm දිගැති සිගරට් 67 - 72 mm දිගැති සිගරට් 72 - 84 mm දිගැති සිගරට් 84 mm ට වඩා දිගැති සිගරට් දුම්කොළ අඩංගු වූ සුරුට්ටු, උල් වූ සුරුට්ටු සහ සිගාරිලෝස් පයිප්ප දුම්කොළ සිහින්ව කුඩු කළ හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ දුම්කොළ දුම්කොළ නිස්සාරක සහ සාරයන්
2018 ජූලි 31[11] 2082/11 සිගරට් 1000 ට රු. 33,550/- සිගරට් 1000 ට රු. 37,675/-
2019 මාර්තු 5[10] 2113/9 සිගරට් 1000 ට රු. 11,675/- සිගරට් 1000 ට රු. 19,500/- සිගරට් 1000 ට රු. 23,000/- සිගරට් 1000 ට රු. 37,580/- සිගරට් 1000 ට රු. 42,200/- කි. ග්‍රෑමයට රු. 8,000/- කි. ග්‍රෑමයට රු. 600/- කි. ග්‍රෑමයට රු. 600/- කි. ග්‍රෑමයට රු. 600/-
2019 මැයි 13[12] 2123/5 සිගරට් 1000 ට රු. 37,600/-
2019 ඔක්තෝම්බර් 7[9] 2131/29 සිගරට් 1000 ට රු. 37,600/-
2019 ඔක්තෝම්බර් 14[8] 2145/12 සිගරට් 1000 ට රු. 33,000/-

චීනයෙන් සිගරට් ආනයනය කිරීම සඳහා වූ යෝජනාව

චීන සිගරට් ආනයනය කිරීමේ යෝජනාවක් රජය විසින් සලකා බලමින් සිටින බවට 2019 මැයි මාසයේදී පවත්වන ලද මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍ය සමරවීර නිවේදනය කළේය. සිගරට් වලින් ලැබෙන බදු ආදායම ඉහළ නැංවීමට සහ රටේ සිටින චීන ජාතික කම්කරුවන්ගේ ඉල්ලුම සපුරාලීමට එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් අවශ්‍ය බව ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේය.[13]

යෝජනාව සඳහා වූ පුළුල් විවේචන

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙම යෝජනාව ප්‍රසිද්ධියේ විවේචනය කළ අතර එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවට ප්‍රකාශ කළේය.[14] ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ පාලනය කෙරෙහි ඍණාත්මක බලපෑම් ඇති කළ හැකි ආකාරය ඉස්මතු කරමින් දුම්කොළ පාලන උපදේශකයින් සහ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ගෙන් ද විවේචන මතු විය.[15][16][17]

ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පාලනය හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන නියාමන රාමුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වගකිව යුතු රජයේ අධිකාරිය වන දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියේ (NATA) පාලක මණ්ඩලය, මෙම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක වුවහොත් ඉල්ලා අස්වන බවට නිවේදනය කළේය.<ref=Jaya/>[18]

දැඩි විරෝධතා හමුවේ අමාත්‍ය සමරවීර එම යෝජනාව ඉල්ලා අස්කර ගත්තේය. ශ්‍රී ලංකාවේ චීන සිගරට් නොමැතිවීම පිළිබඳව චීන තානාපතිවරයා විසින් මතු කරන ලද ගැටළුව විසඳීම සඳහා මෙම යෝජනාව සකස් කර තිබූ බව සඳහන් කරමින් එහි ප්‍රතිපලය පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධියේ ඔහුගේ අප්‍රසාදය පළ කළේය.[19]

චීනයේ සිගරට් කර්මාන්තය වන චීනයේ ජාතික දුම්කොළ සංස්ථාව (CNTC) චීන රජය සතු ඒකාධිකාරයක් වන අතර එය බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කොළ සමාගම (BAT)සමඟ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරයක නිරත වේ.[20][21][22]

සිගරට් ආනයනය කිරීම සඳහා සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ යෝජනාව

2017 අයවැය කතාවේදී මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස මංගල සමරවීර සිගරට් සහ සුරුට්ටු ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට යෝජනා කළේය. සුලභතාවය, දැරිය හැකි මිලකට ලබා ගත හැකි බව හා සිගරට් සඳහා ප්‍රවේශය වැඩි කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිගරට් වෙළඳපොල නව දුම්කොළ සමාගම් සඳහා විවෘත කරනු ඇති බැවින් මෙම යෝජනාව විවේචනයට ලක් විය.[23] වැඩිදුර කියවීමට 2018 අයවැය යෝජනා පිටුව වෙත පිවිසෙන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ තනි සිගරට් අලෙවිය තහනම් කිරීමේ යෝජනාවට විරුද්ධ වීම

2016 වසරේ දී තනි සිගරට් අලෙවිය තහනම් කිරීම පිළිබඳ සැලසුම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.[24][25][26] ඒ සඳහා වන අදාළ යෝජනාව 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේ කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා සභාගත කළ විට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර එයට විරුද්ධ වූයේ මෙම තහනම බදු ආදායම අඩුවීමටත් බීඩි පරිභෝජනය ඉහළ නැංවීමට හේතු වනු ඇති බවට තර්ක කරමිනි. (කරුණාකර වැඩි විස්තර සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ තනි සිගරට් අලෙවිය තහනම් කිරීමට යෝජනාවක් අපගේ පිටුව බලන්න)[27][28]

සිගරට් සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ සංගමය සමඟ හමුව

තනි සිගරට් තහනම් කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය ශ්‍රී ලංකාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට වසරකට පෙර,එනම් 2017 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සිගරට් සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ සංගමය (TRA) අමාත්‍ය සමරවීර හමුවී දුම්කොළ අලෙවිය හා සම්බන්ධ ගැටළු සාකච්ඡා කළ බවට වාර්තා විය. “නීත්‍යානුකුල දුම්කොළ නිෂ්පාදනවල මිල සාධාරණ මට්ටමක පවත්වා ගෙන යන ලෙසටත් (තනි) සිගරට් අලෙවිය සඳහා වන යෝජිත තහනම ක්‍රියාත්මක නොකරන ලෙසත් අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටි බව" මාධ්‍ය වාර්තා කරන ලදී.[29][30][31]

කරුණාකර වැඩි විස්තර සඳහා 2017 වසරේ දී දුම්කොළ රෙගුලාසිවලට සිගරට් සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ සංගමය විරුද්ධ වීම පිටුව බලන්න.

අමාත්‍ය සමරවීරට දුම්කොළ කර්මාන්තය විසින් බලපෑම් සිදු කළ ඉතිහාසයක් පවතී. 2018 මාර්තු 22 වන දින සමස්ත ලංකා සිගරට් දුම් උදුන් හිමි සංගමය විසින් ඔහු හමුවී යෝජිත දුම්කොළ වගා තහනම සම්බන්ධයෙන් අභියාචනයක් භාර දුන්නේය.[32] වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර සමස්ත ලංකා සිගරට් දුම් උදුන් හිමි සංගමය පිටුව බලන්න.

පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ දුම් පානය

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුවත්පතක් වන සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පත 2007 වසරේ දී සිගරට්ටුවක් පානය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටව යන අමාත්‍ය සමරවීරගේ ඡායාරූපයක් පළ කරන ලදී.[33]

රූපය 2: ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුවත්පතක ඡායාරූප ශිල්පියෙකු විසින් හසු කර ගන්න ලද පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ සිගරට්ටුවක් පානය කරන මංගල සමරවීරගේ ඡායාරූපය[33]

මද්‍යසාර ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්

මද්‍යසාර සම්බන්ධ අමාත්‍ය සමරාවීරගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් සහ මහජනතාව පහත සඳහන් පරිදි විවේචනය කරන ලදී.

බියර් කර්මාන්තයට සහාය වීම

2017 වසරේ පාර්ලිමේන්තු අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේදී පැණිරස කළ සිසිල් බීම වලට වඩා බියර් සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව පුළුල් විවේචනයන් ඇති කරමින් මංගල සමරවීර ප්‍රකාශ කළේය.[34] තවද, බියර් නිෂ්පාදකයින් සඳහා බදු සහන ලබා දීම මගින් මද්‍යසාර පරිභෝජනය අඩු වනු ඇතැයි තර්ක කරමින් බියර් නිෂ්පාදකයින් සඳහා බදු සහන ලබා දීමට ඔහු යෝජනා කළේය. සාන්ද්‍රණය සහ මද්‍යසාර වර්ගය මත පදනම්ව මද්‍යසාර සඳහා බදු අය කිරීමට ද ඔහු යෝජනා කළ අතර එය ප්‍රායෝගිකව ශ්‍රී ලංකාවේ බියර් මිල සැලකිය යුතු ලෙස (40% ක් පමණ) අඩු කිරීමට හේතු විය.[35][36]

මද්‍යසාර පාලන මිනුම් ලිහිල් කිරීම සඳහා වූ යෝජනා

පෝය දිනවල සහ නත්තල් දිනයේ දී මද්‍යසාර විකිණීමේ සීමාවන් ලිහිල් කිරීමට අමාත්‍ය සමරවීර 2017 වසරේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමකදී යෝජනා කළ බව මාධ්‍ය වාර්තා කරන ලදී.[37]

තවද, කාන්තාවන්ට මද්‍යසාර මිලදී ගැනීම සඳහා වූ තහනම සහ මද්‍යසාර වෙළඳාමේ යෙදෙන කාන්තාවන්ට පනවා තිබූ තහනම අවලංගු කිරීමට ද ඔහු යෝජනා කළේය.[38] පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් අමාත්‍ය සමරවීර මද්‍යසාර භාවිතය දිරිමත් කළ බවට චෝදනා කළ අතර, එයට මැදිහත්වී එම සීමාවන් යථා තත්ත්වයට පත් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.[39]

TobaccoUnmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

 1. 1.0 1.1 B. Dwarakanth. PROFILE-Sri Lanka's Finance Minister Mangala Samaraweera, Reuters, 21 June 2017, Accessed December 2018.
 2. manthri.lk. Mangala Samaraweera, undated, Accessed December 2018
 3. Wikipedia. Mangala Samaraweera, 14 July 2019, Accessed July 2019
 4. 4.0 4.1 Ministry of Finance Sri Lanka. Mr. Mangala Samaraweera who was appointed as the Minister of Finance and Mass Media assumed duties this morning at the Ministry of Finance, 20 th December 2016, Accessed December 2018
 5. Minister of Foreign Affairs. Minister of Foreign Affairs, undated, Accessed December 2018
 6. The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka,4 October 2004, Accessed December 2018
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Ministry of Foreign Affairs- Sri Lanka. Mr. Mangala Samaraweera, 2005 – 2007 January, undated, Accessed December 2018
 8. 8.0 8.1 The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications, 14 October 2019, Accessed November 2019
 9. 9.0 9.1 The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications, 7 October 2019, Accessed November 2019
 10. 10.0 10.1 The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications, 5 March 2019, Accessed November 2019
 11. The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, PART I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications, 31 July 2018, accessed November 2019
 12. The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, I : SECTION (I) — GENERAL Government Notifications, 13 May 2019, accessed November 2019
 13. P. Silva. Liberalization is fine, but is this right time for cigarette imports?, 12 June 2019, Accessed July 2019
 14. Daily FT. Health Minister says will not allow cigarette import. 18 June 2019
 15. P. De Silva. Liberalisation is fine, but is this right time for cigarette imports. Daily Mirror. 12 June 2019
 16. DailyFT. ADIC fumes against Mangala’s proposal to license import foreign cigarettes to Sri Lanka. 13 June 2019
 17. D. Jayamanne. NADF urges Government Don’t import Foreign Tobacco. Ceylon Today. 19 June 2019
 18. Colombo Gazette. NATA board threatens to resign if Chinese cigarettes imported, 30 June 2019, Accessed July 2019.
 19. Daily Mirror. Mangala withdraws plans to allow Chinese cigarette imports, 3 July 2019
 20. TobaccoTactics. British American Tobacco, TobaccoTactics.org, 03 June 2019, Accessed July 2019
 21. British American Tobacco. CTBAT International Limited has officially commenced business operations, News Release, 30 August 2013, Accessed July 2019
 22. TobaccoReporter. CNTC and BAT joint venture in business, 02 September 2013, Accessed July 2019
 23. Parliament of Sri Lanka. Budget Speech 2018, 9th November 2017, Accessed January 2018
 24. The Government official news portal. Laws to ban the sale of a single cigarette, 08 March 2017, Accessed October 2018
 25. S. A. Jayasekara. Sale of loose fags will be banned: Rajitha, Daily Mirror, 09 March 2017, Accessed October 2018
 26. Daily FT. Govt. to introduce standardised packaging for all tobacco products, 12 April 2018, Accessed October 2018
 27. Daily Mirror. [PressReader.com - Your favorite newspapers and magazines./ No ban on single cigarette ban], 17 September 2018, Accessed October 2018
 28. K. Jayawardena. GMOA wants law to prevent single stick cigarette sales, Daily Mirror, 14 September 2018, Accessed October 2018
 29. Daily Mirror. Tobacco retailers meet Fin Min over industry concerns, 30 May 2017, Accessed December 2018
 30. Daily news. Tobacco retailers urge FM not to hike prices, 30 May 2017, Accessed December 2018
 31. Daily FT. PM appoints Committee to review draft changes to Tobacco Policy, 30 May 2017, Accessed December 2018
 32. Jayantha godawela. සිගරට් දුම් උදුන් හිමි සංගමයෙන් මුදල් ඇමතිට අභියාචනයක් ,22 March 2018, Accessed December 2018
 33. 33.0 33.1 Sunday Times. News Wire, 18 February 2007, Accessed July 2019
 34. Daily mirror. The ‘sweet’ and ‘strong’ side of budget 2018 – Editorial, 14 November 2017, Accessed December 2018
 35. Daily Mirror. No presidential cheers for beer – EDITORIAL, 6 December 2017, Accessed December 2018
 36. ADIC Credibility of the research justifying reducing the beer tax in budget 2018, undated, Accessed April 2019
 37. Daily FT. Mangala cheers rethink of alcohol policy, 23 June 2017, Accessed December 2018
 38. NEWS AGENCIES. Sri Lanka lifts ban on women buying alcohol Bangkok post, 13 January 2018, Accessed December 2018
 39. The Guardian Sri Lanka reimposes ban on women buying alcohol – days after it was lifted, 15 January 2018, Accessed December 2018