නා සෙවන ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

From Tobacco Unmasked Sinhala
Jump to: navigation, search
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

නා සෙවන ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය "හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ, ජනතාවගේ යහපැවැත්ම සහ ප්‍රයෝජනය උදෙසා" ගංගාරාම විහාරය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘතියකි. 2011 වසරේ ආරම්භ කරන ලද මෙම ව්‍යාපෘතිය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ අධ්‍යාත්මික, සෞඛ්‍යමය, අධ්‍යාපන හා ආර්ථික සංවර්ධනය අරමුණු කර ගන්නා ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ එවකට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් වන එම ප්‍රදේශයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂගේ මූලිකත්වයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ විය. [1][2]

ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ ආයෝජන

රූපය 1: බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කොළ සමාගමේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ අධ්‍යක්ෂක නා සෙවන ව්‍යාපෘතියේ පැල තවානක් විවෘත කිරීම පෙන්නුම් කරන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවක පින්තූරයක්

ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) මෙම ව්‍යාපෘතියේ "ආදර්ශ ගොවිපළ" නිර්මාණය කිරීම සඳහා සම්බන්ධ විය. ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) එය හඳුන්වනු ලබන්නේ නා සෙවන ව්‍යාපෘතිය සමග සමගාමිව පවත්වන ලද තිරසාර කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වැඩසටහනේ (SADP) මෙගා ව්‍යාපෘතිය ලෙසයි. ඔවුන්ට අනුව, එය "මුල් SADP වැඩ සටහනේ දෙමුහුන්කරණයක් " ... "නව ජාතික අභියෝග සඳහා පරිණාමයක් " ලෙස සලකනු ලබයි. "හැකිතාක් ඓන්ද්‍රිය ලෙස" පලතුරු හා එළවළු වගා කරන ආදර්ශ ගොවිපළට ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) විසින් ස්ථාපනය කර පවත්වාගෙන යන පැල තවානක් ද ඇතුළත් ය.(රූපය 1) [3][4][5]

මෙම ව්‍යාපෘතිය විධායක කමිටුවක් මගින් පාලනය වන අතර ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වන දිනේෂ් ධර්මදාස ද එහි සාමාජිකත්වය දරයි.[2]

බලපෑම

ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ වාර්තා අනුව ඔවුන් විසින් ගොවි ප්‍රතිලාභීන් සඳහා නව කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණික ක්‍රම, ප්‍රයෝගික ක්‍රම සහ නව්‍යකරණයන් මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් හඳුන්වා දී ඇත. [3]


TobaccoUnmasked සම්පත්


මූලාශ්‍ර

  1. Gangaramaya.com. Social Services: Na Sevana Community Development Project, 2016, accessed May 2017
  2. 2.0 2.1 Sri Jinaratana Adhyapana Ayathana Palaka Sabhawa Na Sevana Community Development Project: Meegahajandura Village of Sooriyawewa zone Hambantota District, undated, accessed May 2017
  3. 3.0 3.1 DailyFT. SADP model farm in Sooriyawewa imparts agricultural best practices, 10 January 2014, accessed May 2017
  4. Daily Mirror Sri Lanka. SADP’s Sooriyawewa Model Farm imparts agricultural best practices, 10 January 2014, accessed May 2017
  5. British American Tobacco. Sustainable Agriculture Development Programme, undated, accessed May 2017