දුම්කොළ වගා තහනමට එරෙහිව පැවැත් වූ බෝධි පූජාව

From Tobacco Unmasked Sinhala
Jump to: navigation, search
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

බෝධි පූජාව යනු තමන්ට හෝ තමන් කරන කාර්යයකට ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා බෞද්ධයන් විසින් පවත්වනු ලබන පුජා ක්‍රමවේදයකි. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වූයේ බෝ ගසක් යට නිසාවෙන් බෞද්ධයන් විසින් බෝ ගස පූජනීය වස්තුවක් ලෙස සැලකේ.

2020 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ වගාව තහනම් කිරීම සඳහා වූ සැලසුමක් රජය විසින් 2016 වසරේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. [1][2][3][4][5]

රූපය 1: ජාතික පුවත්පතක් (මිරර්) ආශ්‍රිත වෙබ් අඩවියක් ඡායාරූප හා වීඩියෝ දර්ශන සහිතව සිදුවීම වාර්තා කිරිම [6]

දුම්කොළ සමාගම විසින් බෝධි පූජාවක් සංවිධානය කිරීම

සමස්ත ලංකා සිගරට් දුම් උදුන් හිමි සංගමය (බාන් හිමියන්ගේ සංගමය) විසින් “බෝධි පූජාව” සංවිධානය කරනු ලැබුවේ 2017 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී දෙහිඅත්තකණ්ඩියේ කැලෑගම ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරයේ දී ය. බාන් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ජයන්ත එගොඩවෙල පවසන පරිදි, දුම්කොළ වගාව තුරන් කිරීමේ රජයේ සැලසුමට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) විසින් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කර අවශ්‍ය පහසුකම් සපයන ලදී. ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC), බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කොළ සමාගමට (BAT) අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන අතර එය ශ්‍රී ලංකාවේ සිගරට් නිෂ්පාදනය හා අලෙවියේ ඒකාධිකාරය දරයි. මෙම අවස්ථාව ආවරණය සඳහා මාධ්‍යයට ආරාධනා ලද අතර ඒ සඳහා ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය සහ සමාජ මාධ්‍යවල ධනාත්මක ආවරණයක් ලැබූණි (රූපය 1).[7][6][8]

සිගරට් දුම්කොළ බාන් හිමිකරුවන්, දුම්කොළ සමාගමේ ඍජුව ලියාපදිංචි කර ඇති අතර එය දුම්කොළ සමාගමේ දීර්ඝ හස්තය ලෙස ක්‍රියා කරයි. වැඩිදුර විස්තර සඳහා සමස්ත ලංකා සිගරට් දුම් උදුන් හිමි සංගමය සහ ජයන්ත එගොඩවෙල පිටුවලට පිවිසෙන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ වගාව පවත්වා ගෙන යාමට ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) දරන උත්සාහයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ වගාව පවත්වා ගෙන යාමට ලංකා දුම්කොළ සමාගම දරන උත්සහයන් යන අපගේ පිටුවෙන් සොයාගත හැකිය.

TobaccoUnmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

  1. World Health Organization, Sri Lanka -NCD joint programming mission [1], 22 August 2017, accessed March 2018
  2. Daily News, Tobacco cultivation to be banned by 2020 [2], 22 August 2017, accessed March 2018
  3. Independence Television Network News, 2020 දී දුම්කොළ තහනම එලෙසම ,[3],31 May 2016, accessed March 2018
  4. President Media Division. ලෝක දුම්වැටි විරෝධි දිනය සැමරීමේ උත්සවයේදි ජනාධිපතිතුමා විසින් සිදුකළ කතාව, 31 May 2016, accessed March 2018
  5. Hiru News.දුම්කොළ වගාව 2020 න් පසු තහනම් කිරීමට පියවර, 07 June 2017, accessed March 2018
  6. 6.0 6.1 Sri Lanka Mirror. Tobacco Farmers seek Religious Blessings, 18 October 2018, accessed March 2018
  7. Ceylon Today. Tobacco farmers seek divine assistance to avert imminent tobacco cultivation ban, 20 October 2017, accessed March 2018
  8. Interviewslk. දුම්කොළ ගොවීන්ට බෝධි පුජා පවත්වන්න සිද්ධ වුනේඇයි?, You Tube, 19 October 2017, Accessed March 2018