ජයන්ත එගොඩවෙල

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

ජයන්ත එගොඩවෙල, (රූපය 1) බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කොළ සමාගමට අනුබද්ධ සමාගමක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ සිගරට් නිෂ්පාදනයේ සහ අලෙවියේ ඒකාධිකාරය දරන ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ ලියාපදිංචි දුම්කොළ උඳුන් හිමියන්ගේ සංගමය වන සමස්ත ලංකා දුම් උඳුන් හිමි සංගමයේ (බාන් හිමියන්ගේ සංගමය) සභාපති ය. ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC), සිගරට් නිෂ්පාදනය සඳහා දේශීයව වගා කරන දුම්කොළ භාවිතා කරයි. [1](වැඩි විස්තර සඳහා ශ‍්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ කර්මාන්තය පිටුව බලන්න.)

එගොඩවෙලට ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසයක් පවතී. 2015 සිට ශ්‍රී ලංකා රජයේ පාලක පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දක්ෂිනාංශික දේශපාලන පක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් ඔහු 2002 වසරේදී මධ්‍යම පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස කටයුතු කළේය.[2][3]

රූපය 1: ජයන්ත එගොඩවෙල සමස්ත ලංකා දුම් උඳුන් හිමි සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද මාධ්‍ය හමුවකදී [4]

දුම්කොළ සමාගම ආශ්‍රිත ක‍්‍රියාකාරකම්

වසර 2020 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ වගාව තුරන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය සැලසුම් කර ඇති බව 2016 වසරේදී නිවේදනය කරන ලදී. පහත දැක්වෙන පරිදි එම සැලැස්මට එරෙහිව එගොඩවල ප්‍රධාන භූමිකාවක් සහිත ව විරෝධතා දැක්වීය.

දේශපාලන නායකයන්ට බලපෑම් කිරීමට උත්සහ කිරීම

ජයන්ත එගොඩවෙල සමස්ත ලංකා දුම් උඳුන් හිමි සංගමයේ සභාපති ලෙස අවස්ථා කීපයකදී ජනාධිපතිවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ මුදල් ඇමතිවරුන්ට දුම්කොළ කර්මාන්තයේ අවශ්‍යතා පිළිබඳ දැනුම් දුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපි යැවීම

 • දිනය: 2015 නොවැම්බර් 29
 • දිනය: 2016 සැප්තැම්බර් 12
 • ලබන්නා: මෛත්‍රීපාල සිරිසේන - ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති (2015 සිට මේ දක්වා)
 • අන්තර්ගතය: දුම්කොළ වගාව තුරන් කිරීම සඳහා රජයේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් නැවත විරෝධය පළ කිරීම. ඔහු ජනාධිපතිවරණයේ දී ජනාධිපතිතුමාට සහාය දුන් බවත් ඔහු පත් කර ගැනීම සඳහා වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු කළ බවත් තව දුරටත් සඳහන් කළේය (රූපය 2). දුම්කොළ වගාව පිළිබඳ තහනම සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා ලිපියේ සඳහන් වූ දුම්කොළ වගාවේ සංඛ්‍යාලේඛන, ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) විසින් වාර්තා කරන ලද දත්ත හා ගැලපෙන අතර එය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්තයන්ට වඩා අධිතක්සේරුවකි. [2]
රූපය 2: ජයන්ත එගොඩවෙල, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත යැවූ ලිපියක් [5]

අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත ලිපියක් යැවීම

 • දිනය: 2018 අගෝස්තු 09
 • ලබන්නා: රනිල් වික්‍රමසිංහ - ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය (2015 සිට මේ දක්වා)
 • අන්තර්ගතය: දුම්කොළ වගාව තුරන් කිරීම සඳහා රජයේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කිරීම.

මුදල් අමාත්‍යවරුන් හමුවීම

 • අමාත්‍ය රවී කරුණානායක - එගොඩවෙල සහ බාන් හිමියන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයින් 2017 මාර්තු මාසයේ දී දුම්කොළ වගාව තුරන් කිරීමේ රජයේ සැලැස්මට විරෝධය දැක්වීම සඳහා මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක හමුවිය (රූපය 3).[6]
රූපය 3: එගොඩවෙල සහ බාන් හිමියන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයින් මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක හමුව පුවත්පතක වාර්තා කිරීම. [6]
 • අමාත්‍ය මංගල සමරවීර - වසරකට පසුව, 2018 මාර්තු 22 දින සමස්ත ලංකා දුම් උඳුන් හිමි සංගමය යෝජිත දුම්කොළ වගා තහනම සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර වෙත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. රජය සතු ජාතික පුවත්පතක් වන දිනමිණ හි එම අභියාචනය පළ වූයේ ජයන්ත එගොඩවෙල එහි කතුවරයා ලෙස දක්වමිනි (රූපය 4). [7]
රූපය 4: සමස්ත ලංකා දුම් උඳුන් හිමි සංගමය මුදල් අමාත්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය දිනමිණ පුවත්පත වාර්තා කිරීම [7]

දුම්කොළ වගාව තුරන් කිරීම සඳහා වූ ජාතික සමුළුව වෙත විරෝධතා

දුම්කොළ වගාව තහනම් කිරීම පිළිබඳ රජයේ තීරණයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස සමස්ත ලංකා දුම් උඳුන් හිමි සංගමය 2018 මාර්තු මස 16 වන දින පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් සංවිධානය කරන ලදී. මෙය 2018 පෙබරවාරි 27 වන දින දුම්කොළ කර්මාන්ත අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය (CCT) විසින් පවත්වන ලද "ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ වගාව- අතීතය, වර්තමානය සහ අනාගතය' යන ජාතික සමුළුවට පසුව සංවිධානය කරන ලදී. පුවත්පත් සාකච්ඡාව ආවරණය කළ පුවත්පත් බහුතරය විසින් ජාතික සමුළුව පිළිබඳ වූ පුවත්පත් වාර්තාව අතැතිව ගත් ජයන්ත එගොඩවෙලගේ ඡායාරූපය (රූපය 1) වාර්තා කර තිබුණි. [4][8][9][10][11][12][13][14][15]

දුම්කොළ වගා තහනමට එරෙහිව පැවැත් වූ බෝධි පූජාව

2017 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ දී සමස්ත ලංකා දුම් උඳුන් හිමි සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද දුම්කොළ වගා තහනමට එරෙහිව පැවැත් වූ බෝධි පූජාව එගොඩවෙල විසින් මෙහෙයවිය. [16][17][18] (වැඩි විස්තර සඳහා දුම්කොළ වගා තහනමට එරෙහිව පැවැත් වූ බෝධි පූජාව පිටුව බලන්න.)

TobaccoUnmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

 1. Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2016, 2017, accessed May 2017
 2. 2.0 2.1 Jayantha Egodawela. Letter from barn owners association All Ceylon Cigarette Tobacco Barn owners Association to the president TobaccoUnmasked Archive, 12 September 2016, Accessed January 2019
 3. C. Wimalasurendre. Provincial Council passes interim vote, The Island, 2 June 2002, Accessed February 2019
 4. 4.0 4.1 Sunday Leader. urged to withdraw proposed ban on tobacco cultivation, 18 March 2018, Accessed December 2018
 5. 5.0 5.1 Jayantha Egodawela. Letter from barn owners association All Ceylon Cigarette Tobacco Barn owners Association to the president,TobaccoUnmasked Archive, 29 November 2015, Accessed January 2019
 6. 6.0 6.1 Daily FT. All Ceylon Cigarette Tobacco Barn Owners take plight to Ravi K 31 March 2017, Accessed December 2018
 7. 7.0 7.1 Jayantha Egoadawela. සිගරට් දුම් උඳුන් හිමි සංගමයෙන් මුදල් ඇමතිට අභියාචනයක්, Dinamina, 22 March 2018
 8. Daily FT [1] 20March 2018, Accessed December 2018
 9. C. Wettasingha. Looming ban on tobacco cultivation fast-tracked, accuse farmers, Daily Mirror, 19 March 2018, Accessed December 2018
 10. S. Dias. Govt. on drive to snuff out tobacco, cigarette puff Sunday Times, 18 March 2018, Accessed December 2018
 11. Ada Derana. Ceylon Cigarette Tobacco Barn Owner’s Association implores Government to withdraw proposed immediate ban on tobacco cultivation 19 March 2018,Accessed December 2018
 12. Daily News. Livelihood of over 300,000 tobacco farmer community in jeopardy 19 March 2018, Accessed January 2019
 13. Tobacco Reporter. Cultivation ban opposed 19 March 2018], Accessed January 2019
 14. LankaWeb. Cultivation ban opposed 19 March 2018, Accessed January 2019
 15. The business Times. All Ceylon Cigarette Tobacco Barn Owner’s Association implores Government to withdraw proposed immediate ban on tobacco cultivation, 20 March 2018, Accessed January 2019
 16. Ceylon Today. Tobacco farmers seek divine assistance to avert imminent tobacco cultivation ban, 20 October 2017, accessed March 2018
 17. Sri Lanka Mirror. Tobacco Farmers seek Religious Blessings, 18 October 2018, accessed March 2018
 18. Interviewslk. දුම්කොළ ගොවීන්ට බෝධි පුජා පවත්වන්න සිද්ධ වුනේ ඇයි?, You Tube, 19 October 2017, Accessed March 2018