ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකෙන් එකක් වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය (UNP) නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනඥයෙකි. කුරුණගල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන ඔහු 2013 වසර දක්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස ද කටයුතු කළේය.[1][2][3] 1941 වසරේ දී උපත ලැබූ ඔහු කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබුවේ ය.[4][5]

රූපය 1: ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා[6]

දරන ලද දේශපාලනික තනතුරු

 • ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය - 2015 ජනවාරි සිට 2015 අගෝස්තු දක්වා[7][8][9]
 • තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය - 2015 සැප්තැම්බර් සිට 2018 පෙබරවාරි දක්වා[10]
 • ‘‘බුද්ධ ශාසන’’ අමාත්‍ය - 2017 අගෝස්තු සිට 2018 ඔක්තෝබර් දක්වා[11]
 • වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත්‍ය - 2001 දෙසැම්බර් සිට 2003 නොවැම්බර් දක්වා[12]

දුම්කොළ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්

ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ ප්‍රතිරූපය ප්‍රවර්ධනය

2008 නොවැම්බර් 26 වන දින, විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත සඳහා වෙන් කරන ලද 15 වන දින පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡාවේදී, ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා, ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) පිළිබඳව ධනාත්මකව කතා කළේය (රූපය 2) . විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පොදුවේ “අයවැය” ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර එය මුදල් අමාත්‍යවරයාට රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය, පසුගිය වසරේ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ඉදිරි වර්ෂයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන නව යෝජනාවන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ලැබෙන අවස්ථාවකි.[13] එහි දී ගාමිණී ජයවික්‍රම, ලංකා දුම්කොළ සමාගම නිරූපණය කළේ රජයට “අවශ්‍ය මිත්‍රයෙකු” ලෙස ය. ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC), රාජ්‍ය ආදායමට සහ රටෙහි ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් සපයන බව පුවත්පතක පළ වූ ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ පුවත්පත් නිවේදනයක් උපුටා දක්වමින් ඔහු සඳහන් කළේ ය..[14] බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කොළ සමාගම (BAT) අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) ශ්‍රී ලංකාවේ සිගරට් නිෂ්පාදනය හා අලෙවියේ ඒකාධිකාරය දරයි.

රූපය 2: ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා පාර්ලිමේන්තුවේදී ලංකා දුම්කොළ සමාගම පිළිබඳව ධනාත්මකව කථා කිරීම.[14]


Tobacco Unmsked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

 1. Daily FT.goes for polls today, 19 December 2011, Accessed July 2020
 2. Ada Derana.Jayawickrama resigns as UNP Chairman07 October 2013, Accessed July 2020
 3. Daily Mirror.Appoints Kabir Hashim as new UNP new chairman, 09 January 2014, Accessed July 2020
 4. Parliament.lk website.Biographies from present members, 24 March 2010, Accessed June 2020
 5. Parliament of Sri Lanka.Hon. GaminiJayawickrama Perera, M.P., undated, Accessed June 2020
 6. GaminiJayawikrama Perera Face Book page. Perera, 25 August 2017, Accessed July 2020
 7. Daily Mirror. Cabinet ministers sworn in, 12 January 2015, Accessed July 2020
 8. The Nation.Cabinet takes oaths, 12 January 2015, Accessed July 2020
 9. Ceylon Today.cabinet 10 State ministers 08 Deputy ministers, 13 January 2015, Accessed July 2020
 10. Daily Mirror.Cabinet, 4 September 2015, Accessed July 2020
 11. The Times of Sri Lanka. Lanka’s new Minister of Justice is Hon. ThalathaAtukorale, 25 August 2017,Accessed July 2020
 12. Daily News.New Ministers,13 December 2001,Accessed July 2020
 13. Parliament of Sri Lanka.Appropriation Bill (The Budget), Undated, Accessed July 2020
 14. 14.0 14.1 Parliament of Sri Lanka.Debates, Official Report, 26 November 2008, Accessed July 2020